ZABRANA I PRESTANAK GARANCIJE

Garancija ne važi za:

 1. Greške koje su nastale kao rezultat nestručnog korišćenja, zloupotrebe ili nepoštovanja uputstva proizvođača.
 2. Greške koje su nastale kao rezultat popravke, menjanja delova ili otvaranja uređaja od strane neovlašćenih osoba.
 3. Greške koje su nastale kao rezultat neautorizovanog modifikovanja delova, nepažljivog korišćenja i fizičkih oštećenja.
 4. Uređaje koji imaju uklonjen ili promenjen serijski broj.
 5. Uređaje koji su istrošeni tokom normalne upotrebe.
 6. Greške zbog kojih se uređaj prodaje po sniženoj ceni, a kupac je bio upozoren o tome.
 7. Uređaje koji su korišćeni u neodgovarajućem okruženju (vlaga, vrućina, mraz, prašina, itd.)
 8. Greške koje su nastale kao rezultat korišćenja sumnjivog softvera.
 9. Greške koje su nastale kao posledica mrežnih udara, poplave, zemljotresa, više sile itd.
 10. Uređaje koji su ukradeni.

Podnošenje reklamacija ili zahteva se vrši isključivo pozivanjem CALL CENTRA  :

 •  podneti reklamaciju na vaš proizvod u garantnom roku
 • podneti reklamaciju na vaš proizvod kome je istekao garantni rok
 • podneti zahtev za redovno čišćenje vašeg klima uređaja

Operateri će primiti vašu reklamaciju ili zahtev i u zavisno od teritorije na kojoj živite, gradu i adresi, operater će proslediti prijavu ovlašćenom servisu koji je zadužen za taj region.

BOSCH :

Servisni centar

011 35 37 008

http://www.bosch-home.rs/servis

BEKO :

Servisni centar

011 30 63 324

011 30 63 327

office@lth-service.rs

TESLA :

Servisni centar

011 201 55 55

http://tesla.info/sr/service/

VOX :

Centralni servis

Bulevar Milentija Popovića 9, SC, južni ulaz

022 408 799

https://www.voxelectronics.com/vox-servisi/

GORENJE :

Servisni centar

Milutina Milankovića 7

11000 Beograd

Tel: +381 11 35 34 100
Fax: + 381 11 35 34 111
E-mail: officebeograd@gorenje.com

SAMSUNG :

Call Centar

011 321 6899

http://www.samsung.com/rs/support/erms3