ALFA PLAM peć na drva VULKAN

  • power.png4 kW
  • dimension.png340 x 360 x 885 mm
  • ico_dimeter.png120 mm
  • volume.png67 m3
  • ico_area_38633.png26 m2
  • weigth.png82/87 kg
  • degree.png84 / 85 %
Categories: , Tags: ,

Description

-livena plotna
-ložište obloženo šamotnim pločama, koje akumuliraju toplotu i povećavaju temperaturu sagorevanja
-regulator primarnog vazduha na vratima pepeljare
-regulator sekundarnog vazduha na vratima ložišta
-dovod sekundarnog vazduha omogućava čišćenje stakla na vratima ložišta i čistije sagorevanje, odnosno dogorevanje prethodnih nepotpunih produkata sagorevanja
-specijalni ključ za otvaranje vrata ložišta
-visoki stepen iskorišćenja 85 %

Go to Top