Mašina za pranje i sušenje
Front
A
1400
8
6
Da
Da
Da
Standardna
Grafički
Bela
Garancija 2 godine