DOO Zoka Promet

Srpskih vladara 79

Petrovac na Mlavi

Kontakt telefon:

012/327-245

065/3320246

E-mail adresa: prodaja.zokapromet@gmail.com

www.zoka.co.rs